Senaste boken: lagom Ovanligt är kurslitteratur på flera handledar-utbildningar

lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder

Författare: Katrin Byréus. Illustratör: Lotta Geisler. Studentlitteratur 2020. Boken vänder sig till handledare, terapeuter, chefer, pedagoger och andra gruppledare. I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet […]

lagom Ovanligt- Handledning med kreativa metoder

Byreus, Katrin Lagom ovanligt Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2020. Lektör Marie Leijon Recension; 4 poäng av 5 möjliga Gestaltning och kreativa övningar kan vara ett grundläggande arbetssätt i en handledningssituation, särskilt i psykosocialt arbete. Författaren har lång erfarenhet av handledning och har skrivit flera handböcker i ämnet. I Lagom ovanligt presenteras ett flertal förslag […]

Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER ! Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper. ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-24 DELTAGARE. Tid: Januari 2023 tom […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Ny kursomgång VT25

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng.   Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare” ”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”.. Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.htm Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig […]

Ta chansen

Aktiverande övningar och metoder för ungdomar i grupp. ›”Pojkar tycks konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag i grupp”.  Ungdomsstyrelsen 10/2 2014. Alarmerande rapporter från skolan om sämre betyg, konflikter/våld och pojkars ohälsa med ökad alkohol – och droganvändning   pekar på behoven av att arbeta  med pojkar i grupp för att bygga en positiv självbild med […]

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i  sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens. Studier har visat på minskad stress, […]

Bella

Bella – for girl groups is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian. Bella är fortsättningen på Grus & Glitter,  som tillsammans med Bella har inspirerat tusentals ledare i Sverige och internationellt att starta tjejgrupper och har sålts i över 40.000 ex. Materialet innehåller  teman som : Självförtroende – självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor – […]

Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals och öppnar upp för nya sätt att formulera frågor och starta reflektionsprocesser i en konkurrensfri atmosfär. Gruppen tillförs ny energi genom att deltagarna får röra på sig. I handledning bidrar ofta värderingsövningar till att strukturera upp ärenden och att gå vidare från […]