lagom_Ovanligt_v2_4 (2)

NY BOK! lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder. Recensioner

I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi, teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen, […]

2B93ED97-0DA6-40B9-871D-A16BF94D4EC7

Utbildning: Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng. FRAMFLYTTAD till HT21  Start i oktober Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare” ”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”..  KURSEN STARTAR DEN 4/10 2021 KURSDATUM HT 2021: 4-5/10, 25-26/10, […]

från 7,5an VT19

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ny kursstart HT 21

  https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå NY KURSOMGÅNG HT 2021! KURSLOKALER OCH INNEHÅLL FÖLJER RIKTLINJERNA FÖR REKOMMENDERAT AVSTÅND ENLIGT FHM. Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete […]

Ta chansen

Ta chansen

Aktiverande övningar och metoder för ungdomar i grupp. ›”Pojkar tycks konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag i grupp”.  Ungdomsstyrelsen 10/2 2014. Alarmerande rapporter från skolan om sämre betyg, konflikter/våld och pojkars ohälsa med ökad alkohol – och droganvändning   pekar på behoven av att arbeta  med pojkar i grupp för att bygga en positiv självbild med […]

Kanske handledning?

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i  sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens. Studier har visat på minskad stress, […]

image

Bella

Bella – for girl groups is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian. Bella är fortsättningen på Grus & Glitter,  som tillsammans med Bella har inspirerat tusentals ledare i Sverige och internationellt att starta tjejgrupper och har sålts i över 40.000 ex. Materialet innehåller  teman som : Självförtroende – självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor – […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals och öppnar upp för nya sätt att formulera frågor och starta reflektionsprocesser i en konkurrensfri atmosfär. Gruppen tillförs ny energi genom att deltagarna får röra på sig. I handledning bidrar ofta värderingsövningar till att strukturera upp ärenden och att gå vidare från […]

image

Levande stolar

  När handledningsgrupper är nyfikna på något mer än bara samtal kring aktuella problem så  fungerar ofta metoden Levande stolar. Deltagarna inbjuds till att gestalta dilemman med formationer av stolar som redskap. Gruppens sätt att ladda stolarna med tankar och känslor kan skapa starka uttryck för att sedan vara byggklossar i hoppfulla problemlösningar. Metoden Levande […]

image

Röda tråden

Röda Tråden – Fakta och metoder för sex- och samlevnadsundervisning ”Nu kan du själv söka efter och ladda ner de texter som passar just dig och din grupp – helt GRATIS! Lafa skänker också bort snygga, svart-röda ringpärmar där du kan samla dina utskrifter ur Röda Tråden. ” (Lafa) Katrin Byréus har skrivit ett kapitel med ett […]