lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder

Författare: Katrin Byréus. Illustratör: Lotta Geisler. Studentlitteratur 2020. Boken vänder sig till handledare, terapeuter, chefer, pedagoger och andra gruppledare. I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet […]

lagom Ovanligt- Handledning med kreativa metoder

Byreus, Katrin Lagom ovanligt Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2020. Lektör Marie Leijon Recension; 4 poäng av 5 möjliga Gestaltning och kreativa övningar kan vara ett grundläggande arbetssätt i en handledningssituation, särskilt i psykosocialt arbete. Författaren har lång erfarenhet av handledning och har skrivit flera handböcker i ämnet. I Lagom ovanligt presenteras ett flertal förslag […]

Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER ! Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper. ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-24 DELTAGARE. Tid: Januari 2023 tom […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp HT22 Kursen har avslutats. Ny kursomgång HT23

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng.   Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare” ”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”..  KURSEN HT 2022 har avslutats den 25/11. KURSDATUM HT 2023 kommer snart   […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. KURSEN HAR STARTAT.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.htm Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar […]

Ta chansen

Aktiverande övningar och metoder för ungdomar i grupp. ›”Pojkar tycks konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag i grupp”.  Ungdomsstyrelsen 10/2 2014. Alarmerande rapporter från skolan om sämre betyg, konflikter/våld och pojkars ohälsa med ökad alkohol – och droganvändning   pekar på behoven av att arbeta  med pojkar i grupp för att bygga en positiv självbild med […]

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i  sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens. Studier har visat på minskad stress, […]

Bella

Bella – for girl groups is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian. Bella är fortsättningen på Grus & Glitter,  som tillsammans med Bella har inspirerat tusentals ledare i Sverige och internationellt att starta tjejgrupper och har sålts i över 40.000 ex. Materialet innehåller  teman som : Självförtroende – självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor – […]

Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals och öppnar upp för nya sätt att formulera frågor och starta reflektionsprocesser i en konkurrensfri atmosfär. Gruppen tillförs ny energi genom att deltagarna får röra på sig. I handledning bidrar ofta värderingsövningar till att strukturera upp ärenden och att gå vidare från […]