Handledning

Kanske handledning?

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens ...
Läs Mer
image

Söker du egen handledning/superhandledning? Vårens grupp fullbokad! Väntelista.

Jobbar du som handledare, pedagog, organisationskonsult eller annan ledare och söker egen handledning med kreativa, visuella metoder för att utveckla ditt ledarskap? TIDER för VT 2019 25/1, 15/2, 15/3, 12/4 10/5 FULLBOKAD. Gruppen vänder sig till handledare och ledare som arbetar med inriktning mot socialt arbete, behandling, utbildning samt organisations/chefs-och ...
Läs Mer
b-g-handledarutbildning-gruppbild

Byreus-Gilbe 1 årig Handledarutbildning HT18-VT19 (har startat)

För sjätte året i rad inbjuder Katrin Byréus & Anna Gilbe till en grundläggande handledarutbildning för kuratorer, pedagoger, psykologer och annan personal verksam inom förskola – skola Målet är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna bedriva grupphandledning inom förskola/skola och angränsande verksamheter. Utbildningen omfattar 12 heldagar under ett års ...
Läs Mer