Handledning

Kanske handledning?

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens ...
Läs Mer
image

Söker du egen handledning/superhandledning? Höstens grupp fullbokad! Väntelista.

Jobbar du som handledare, pedagog, organisationskonsult eller annan ledare och söker egen handledning med kreativa, visuella metoder för att utveckla ditt ledarskap? TIDER för HT 19 20/9, 11/10, 15/11, 6/12 FULLBOKAD. Gruppen vänder sig till handledare och ledare som arbetar med inriktning mot socialt arbete, behandling, utbildning samt organisations/chefs-och ledarskapsfrågor ...
Läs Mer
b-g-handledarutbildning-gruppbild

Byreus-Gilbe 1 årig Handledarutbildning HT18-VT19 (är avslutad)

B-G HANDLEDARUTBILDNING FINNS OCKSÅ SOM UPPDRAGSUTBILDNING SOM VI KAN GENOMFÖRA I ER HEMKOMMUN, ANTINGEN 6X2 DAGAR ELLER 12 HELDAGAR UNDER ETT ÅR. För sjätte året i rad inbjuder Katrin Byréus & Anna Gilbe till en grundläggande handledarutbildning för kuratorer, pedagoger, psykologer och annan personal verksam inom förskola – skola Målet ...
Läs Mer