Handledning

Kanske handledning?

Om handledning

I handledning erbjuds sällskap i sökandet efter mål och vägar i arbetet. Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet. Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens ...
Läs Mer
image

Handledning/superhandledning med kreativa metoder. Höstens grupp FULLBOKAD. NU: Vårens tider!

Jobbar du som handledare, pedagog, organisationskonsult eller annan ledare och söker egen handledning med kreativa, visuella metoder för att utveckla ditt ledarskap? TIDER FÖR VT 20 31/1, 21/2 , 20/3, 17/4, 29/5 Gruppen vänder sig till handledare och ledare som arbetar med inriktning mot socialt arbete, behandling, utbildning samt organisations/chefs-och ...
Läs Mer
b-g-handledarutbildning-gruppbild

Byreus-Gilbe 1 årig Handledarutbildning HT18-VT19 (är avslutad)

B-G HANDLEDARUTBILDNING FINNS OCKSÅ SOM UPPDRAGSUTBILDNING SOM VI KAN GENOMFÖRA I ER HEMKOMMUN, ANTINGEN 6X2 DAGAR ELLER 12 HELDAGAR UNDER ETT ÅR. För sjätte året i rad inbjuder Katrin Byréus & Anna Gilbe till en grundläggande handledarutbildning för kuratorer, pedagoger, psykologer och annan personal verksam inom förskola – skola Målet ...
Läs Mer