Utbildningar

NY OMGÅNG VT 25 Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Marie Cederschiöld Högskola

Kreativa metoder är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Det är också ett kursmoment i Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola och andra handledarutbildningar i Sverige.

Kursen fortsätter VT 2025 med en ny omgång. Det är en uppdragsutbildning med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp-och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursen ges under åtta kursdagar och riktar sig till handledare, chefer, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare, och andra som arbetar med vuxna.

Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.

Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, tejping m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursansvariga är Lotta Geisler och Natasja Andersson Elmtoft

Lotta är dipl. Uttryckande konstterapeut och Symboldramaterapeut, dipl.handledare och utbildningshandledare vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. Lotta har arbetat som folkhögskollärare i 24 år och utvecklat kurser samt varit kursansvarig för olika vuxenutbildningar och arbetar idag halvtid på en samtalsmottagning och halvtid med handledning mm.

Natasja är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen.

Kursen kommer också att gästas av Katrin Byréus, och Christina Löwenborg

Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och har varit med och skapat den här kursen. Katrin medverkar bl.a. vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012), Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) och senaste boken: lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020)

Christina Löwenborg är leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare. Hon arbetar integrativt med konkreta, visuella metoder med utgångspunkter från bl.a kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) psykodrama.

Läs mer och skicka efter information

https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html