Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ny kursstart HT 21

Ersta Sköndal högskolas logotypefrån 7,5an VT19

 

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå

NY KURSOMGÅNG HT 2021!

KURSLOKALER OCH INNEHÅLL FÖLJER RIKTLINJERNA FÖR REKOMMENDERAT AVSTÅND ENLIGT FHM.

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

DSC_0175  Kursansvariga
är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.
Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010)

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen. Natasja är utbildad handledare och under utbildning till leg. psykoterapeut.

Medverkande gästlärare
Christina Löwenborg, leg. psykoterapeut, fil.mag. i socialt arbete och diplomerad handledare.
Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.