Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Ersta Sköndal Bräcke Högskola VT19

Kursinfo Kreativa metoder HT19Ersta Sköndal högskolas logotypefrån 7,5an VT19

 

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå FULLBOKADE UTBILDNINGAR HT 18 och VT19

NY KURSOMGÅNG HT 19 VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG!

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

DSC_0175  Kursansvariga
är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.
Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010)

Natasja Andersson Elmtoft är fil mag. i socialt arbete och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen. Natasja är utbildad handledare och under utbildning till leg. psykoterapeut.

Medverkande gästlärare

Christina Löwenborg, leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och dipl.handledare

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.