Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. KURSEN HAR STARTAT.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå

https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.htm

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursansvariga

Katrin Byréus, Lotta Geisler och Natasja Andersson-Elmtoft

Katrin är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och medverkar vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012), Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) och senaste boken: lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020)

Lotta är dipl. Uttryckande konstterapeut och Symboldramaterapeut, dipl.handledare och utbildningshandledare vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. Lotta har arbetat som folkhögskollärare i 24 år och utvecklat kurser samt varit kursansvarig för olika vuxenutbildningar och arbetar idag halvtid på en samtalsmottagning och halvtid med handledning mm.

Natasja är fil mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut, handledare och lärare vid Marie Cederschiöld högskola , f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola, där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen.

 Medverkande gästlärare

Christina Löwenborg, leg. psykoterapeut, fil.mag. i socialt arbete och diplomerad handledare.
Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet.