Aktuellt

Vätternfoto och bokomslag

Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER ! Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper. ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED ...
Läs Mer
image

HANDLEDNING/SUPERHANDLEDNING HT 22 DIGITALT!

Jobbar du som handledare, pedagog, organisationskonsult eller annan ledare och söker egen handledning med kreativa, visuella metoder för att utveckla ditt ledarskap? Pandemin gjorde att vi varit tvungna att utveckla nya sätt att mötas på i handledning. Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder och tillsammans med ...
Läs Mer
KM HT21 närbild Lisa och Yvonne m.fl mindre

Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp Marie Cederschiöld högskola, fd Ersta Sköndal Bräcke högskola. KURSEN HAR STARTAT.

Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp. Ny kursomgång HT22 UTBILDNINGEN HAR STARTAT. Kreativa metoder är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Det är också ett kursmoment i handledarutbildningar vid Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal ...
Läs Mer