Välkommen

Jag heter Katrin Byréus och erbjuder:

Handledning och konsultation både fysiskt och digitalt i grupp och individuellt samt superhandledning (handledning på handledning)

Chefshandledning

Utbildning i kreativa visuella metoder som forumspel, levande stolar, tejping  m.m.

Interaktiva föreläsningar kring:

Vad är handledning

Om kreativa metoder i handledning - presentation av övningar och ledarskap med teoretisk bakgrund; grupputveckling (IMGD, S. Wheelan), Salutogenes/KASAM och om Compassion och hjärnans tre motivationssystem.

Förhållningssätt och metoder i arbetet med unga 

Jag  är verksam som handledare, konsult och föreläsare inom offentlig och privat verksamhet i Sverige och internationellt och medverkar vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 

Min strävan är att skapa ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat i handledning och utbildning, där fokus läggs på styrkor och framgångsfaktorer i utforskandet av möjligheter tillsammans. Med hjälp av kreativa, visuella metoder tillförs energi och nya perspektiv på frågeställningar och dilemman.

Min erfarenhet är, att med fler språk ökar möjligheterna till förståelse och hopp.

 

Läs mer om mig

My name is Katrin Byréus.

I´m a teacher, drama teacher, author, supervisor and consultant and have been involved in teaching and education about creative, pedagogical methods, like Forum Play since more than twenty five years.  Today I provide workshops, supervision and seminars all over Sweden, Denmark  and other countries. Please read more about me at Om mig

Kursen Kreativa metoder i handledning och för individ - och grupputveckling 7,5 hp på Marie Cederschiöld högskola f.d. Ersta.
Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp Marie Cederschiöld högskola.
"Levande föreläsningar, inspirerande lärare, bra litteratur till teorierna bakom Kreativa metoder, toppen med alla praktiska övningar, mixen av upplevelsebaserat lärande och reflektion, det vänliga tilltalet, värmen, aldrig tråkigt "(Från den skriftliga utvärderingen HT22)
Kursen Kreativa metoder i handledning och för individ - och grupputveckling 7,5 hp på Marie Cederschiöld högskola f.d. Ersta.
Senaste boken: lagom Ovanligt är kurslitteratur på flera handledar-utbildningar
"Jag har fått ny lust att handleda och mina grupper uppskattar kreativa metoder väldigt mycket till min förvåning". Handledare som skaffat boken lagom Ovanligt - Handledning med kreativa metoder (Byréus 2020), kurslitteratur på högskolor och universitet.
Senaste boken: lagom Ovanligt är kurslitteratur på flera handledar-utbildningar
Här hittar du massa info om kreativa metoder för arbete barn, unga och vuxna
Vill du jobba med aktiverande övningar som ger plats för alla att komma till tals - här är material för arbete med barn/unga och vuxna.
Här hittar du massa info om kreativa metoder för arbete barn, unga och vuxna
En enkel incheckningsövning. Välj en bild du associerar till en nöjdhet med din egen arbetsinsats nyligen på jobbet. Eller ett beslut du tagit.
Tejping. Kamraterna lyssnar till den handleddes dilemma och bygger bilder av den berättelse de tycker sig höra.
900 GYMNASIEELEVER I HANOI SER PÅ FORUMTEATER OM ALKOHOL

Fikapaus på seminariet om Samtalskonst i handledning Byréus-Gilbe handledarutbildning

 
Volontärjobbade i två månader med orangutanger på Sepilok, Borneo 2017 och en månad 2019.
UTSIKTEN FRÅN KURSLOKALEN PÅ HÄLSANS HUS I STOCKHOLM
"Boken vänder sig till ledare och chefer som har modet att göra det som överraskar och öppnar upp." Chef och ledarskap 15-01-25
Handledning kanske?
HANDLEDARE PÅ LÄKARUTBILDNINGEN I UMEÅ LÄR SIG FORUMSPEL.
Kurs i Rainbow/Compassion HT 23 - kring det egna ledarskapet på Pernille Jacobsens forumteaterutbildning i Århus.

previa

 

 

"Kreativa metoder passar våra komplexa uppdrag så bra och gör att vi ser saker som vi annars kanske missat."

 

"Katrin tar fram det bästa i mig och i  oss som grupp !"

/Handledningsgrupp, Previa företagshälsovård/

 

stockholm

 

"Katrin Byréus  är tydlig i sin roll som handledare och ledare.

Hon viker inte för det svåra."

 

"Intressant arbetssätt med olika metoder.  Kan bidra till ny/annan förståelse."

/Ledning och personal på Giovannis akut-och korttidsboende/

 

 

image

 

"På Amphi gillar vi att utmana oss själva och varandra. Under en halvdag med Katrin Byréus fick vi undersöka vår egen arbetsmiljö och våra personliga mål och behov för att kunna utvecklas i rätt riktning.

Konstruktivt, givande och stimulerande!

Rekommenderas för alla gruppkonstellationer!
 
/Ledning och personal på Amphi Produktion/