Om handledning


I handledning erbjuds sällskap i  sökandet efter mål och vägar i arbetet.

Tillsammans med andra delas och utforskas frågor och dilemman för att få stöd och avlastning i det egna arbetet.

Grupphandledning är ett kvalitetssäkrande arbete med syfte att lyfta och vidareutveckla yrkeskunnandet och tillvarata och utveckla gruppens samlade kompetens. Studier har visat på minskad stress, större arbetsglädje och färre sjukskrivningar på de arbetsplatser som erbjuder regelbunden grupphandledning.

Som handledare strävar jag  efter att skapa  en öppen och tillitsfull atmosfär och medverka till att öka den handleddes och gruppens medvetenhet om styrkor/framgångsfaktorer både på individnivå och som grupp

Min erfarenhet har lärt mig, att med fler språk i handledningsrummet ökar vi möjligheterna att förstå varandra, väcka nyfikenhet och fantasi och undersöka frågor och problem från nya vinklar.

I min handledning erbjuds olika kreativa visuella metoder som bilder, figurer, värderingsövningar, forumspel,  levande stolar m.m.  Den  som har ett ärende bestämmer handledningsformen i samråd med handledaren.

Några verksamheter som jag  har erfarenhet av att handleda: företagshälsovård, skolkuratorer,  kulturpedagogisk verksamhet, kvinnojour, arbetslag i skolan, konsulter inom normkritik/intersektionalitet, karriärutveckling på universitet, akut-och korttidsboende, organisationskonsulter, lärarutbildare, utbildningshandledning på Ersta Sköndal Högskola och  egna superhandledningsgrupper (handledning på handledning)

Omdömen om Katrin som handledare:

”Kreativa metoder passar våra komplexa uppdrag så bra och gör att vi ser saker som vi annars kanske missat.”

”Katrin tar fram det bästa i mig och i  oss som grupp !”

/Handledningsgrupp, Previa företagshälsovård/

 

”Katrin Byréus  är tydlig i sin roll som handledare och ledare.

Hon viker inte för det svåra.”

”Intressant arbetssätt med olika metoder.  Kan bidra till ny/annan förståelse.”

/Personal på Giovannis akut-och korttidsboende/

”TACK för den handledning som jag har haft möjlighet att delta i under din ledning! Din förmåga att forma ett rum för pedagoger är så konstruktiv och har haft stor betydelse för min professionella utveckling i mitt arbete som lärare på folkhögskola. Nu, när jag är på min nya arbetsplats så vägleds jag av det som vi har lyft i handledningen med dig – inte minst hör jag din röst ibland ”vad är ditt uppdrag”, eller ”hur kan du påverka den här situationen” eller” vad var din insats i den situationen som påverkade så att det fungerade” – med de orden fastnar jag inte utan kommer vidare, mycket viktigt och konstruktivt. ” /Alva Uddenberg, folkhögskollärare: 

 Röster om kreativa metoder i handledningen:
”Det blev så tydligt – plötsligt såg jag andra saker, när jag fick mötet med familjehemmet gestaltat i ett forumspel”
”Jag ser med nyfikna ögon på min gamla kollega när han bygger upp relationerna i sin klass med hjälp av stol-formationer”
”Får liksom hopp och energi av att vi tar ställning till de förslag vi har, genom att gå till olika hörn i rummet i stället för att bara fortsätta att prata om  hur vi ska bemöta den boende som agerar hotfullt”