lagom Ovanligt- Handledning med kreativa metoder

lagom_Ovanligt_v2_4 (2)

Byreus, Katrin

Lagom ovanligt

Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2020.

Lektör Marie Leijon

Recension; 4 poäng av 5 möjliga

Gestaltning och kreativa övningar kan vara ett grundläggande arbetssätt i en handledningssituation, särskilt i psykosocialt arbete. Författaren har lång erfarenhet av handledning och har skrivit flera handböcker i ämnet.

I Lagom ovanligt presenteras ett flertal förslag med konkreta instruktioner på hur lösningar kan visas i kreativ handling och inte enbart verbaliseras. Författarens utgångspunkt är ett välgörande förhållningssätt till ledarskap, det vill säga med fokus på handledningsprocesser som begripliga, hanterbara och meningsfulla.

Boken innehåller värderingsövningar, visuella metoder och övningar för team. Modeller och idéer för handledning diskuteras och grundas teoretiskt. Lagom ovanligt har ett konkret anslag och målgruppen – handledare, men också pedagoger och personer i ledningsställning – får del av en mängd metoder för handledning både i grupp och individuellt. Bokens fokus på kreativa metoder utgör ett värdefullt bidrag till litteraturen om handledning.

Helhetsbetyg: 4.

 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.

5 stjärnor – Recension av Anna Gilbe

Värdefullt nytillskott i handledningsarbete

Lagom ovanligt ! Med avstamp i Tom Andersens klassiska ord om att möta individer och grupper med såväl empati för nu-läget som en ’twitch’ med lagom utmaning, guidar Katrin Byréus inspirerande och pedagogiskt , läsaren genom en rik mångfald av gestaltande övningar för handledningens alla faser .
Att dessa väl genomarbetade övningar därtill kombineras och fördjupas med för handledning relevanta teorier och aktuell forskning ger boken ett extraordinärt mervärde och blir en gåva i handledarroll och uppdrag .
Och ’boken lever som den lär’ ! Med hjälp av Lotta Geislers fina illustrationer tillförs ytterligare ett språk, som fördjupar förståelsen .
En god kombination av språkmelodi, ordval, citat och inte minst djup gedigen erfarenhet av ledarskap, fyller mig vid läsningen med inspiration och fortsatt handledningslust !
Anna Gilbe – f.d. kursansvarig Ersta Sköndal Bräcke högskolas handledarutbildning 45hp, konsult, handledare och föreläsare