Ta chansen

Aktiverande övningar och metoder för ungdomar i grupp. ›”Pojkar tycks konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag i grupp”.  Ungdomsstyrelsen 10/2 2014.
Alarmerande rapporter från skolan om sämre betyg, konflikter/våld och pojkars ohälsa med ökad alkohol – och droganvändning   pekar på behoven av att arbeta  med pojkar i grupp för att bygga en positiv självbild med medvetna värderingar kring bl.a. maskulinitetsnormen och träna hälsosamma val .

”Fel stöd sänker killars resultat” Artikel om  killars dåliga skolprestationer i DN 24/10 2016

”›Skolpojkars lek består nästan uteslutande av tävlingar….  och att etablera en rangordning”
Det otäcka könet (Priftis, M. Leopard 2014)

Ta chansen skrevs ursprungligen som ett material för killgrupper, men går även bra att använda i blandgrupper.  Boken ”Ta chansen” ger praktiska och verksamma metoder för arbete med ungdomar i grupp till alla inom skola, fritid, föreningar och behandling m.m .med 15 aktuella teman,  såsom Jag och gruppen – våra känslor, Framtiden, frihet demokrati, Tjejer och killar –attityder, kränkningar, Alkohol, droger, Dataspel, film, Hälsa,  Idrott och sport  Kärlek, sex, relationer m.fl.

Användbar även i ämnesundervisningen
Många av bokens teman behandlas även i vanlig ämnesundervisning, t.ex. demokrati, kriminalitet, kärlek-sexualitet, alkohol/droger, livsåskådning/tro, m.m.  I Ta chansen finns gott om aktiverande övningar  som belyser dessa frågor  från olika synvinklar samt öppnar upp för samtal  och diskussion.

Här finns även en hel del att hämta för alla som arbetar med klasser, ungdomsgrupper m.m, eftersom  materialet också innehåller en utförlig ledarhandledning med metodbeskrivning samt teori för grupputveckling (FIRO) och situationsanpassat ledarskap.

Boken har några år på nacken och behöver kompletteras med aktuellt normkritiskt material som t.ex. Lås upp, www.lasupp.

Pris: 220.- + moms 14:-   (tillkommer kostnad för porto)

Beställes från byreuskatrin@gmail.com eller kjell.snickars@gmail.com