Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

Vätternfoto och bokomslag

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER !

Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper.

ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-24 DELTAGARE.

Tid:  HT-24.

Sedan över fyra år tillbaka har vi utprövat kreativa metoder för digital handledning.

Under 2 timmar presenteras här en mängd övningar som har visat sig fungera i olika handledningssammanhang:

  • för in-och utcheckning,
  • för att utforska ärenden
  • för att skapa fokus och energi
  • för att öka tilliten i gruppen

Kostnad: 1.400:- + moms per person för 3-7 deltagare och 2.200:- + moms per person för 1-2 deltagare. Ta kontakt för prisuppgift för grupper med fler än 7 deltagare.

Anmälan till: byreuskatrin@gmail.com

Teori kring metoder, ledarskap och förhållningssätt finns att läsa om i boken lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Byréus, Studentlitteratur 2020)