Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

Vätternfoto och bokomslag

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER !

Nu har jag genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper.

ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-8 DELTAGARE.

Sedan över ett år tillbaka har vi utprövat kreativa metoder för digital handledning.

Under 2 timmar presenteras här en mängd övningar som har visat sig fungera i olika handledningssammanhang:

  • för in-och utcheckning,
  • för att utforska ärenden
  • för att skapa fokus och energi
  • för att öka tilliten i gruppen

Kostnad: 1.200:- + moms för 3-8 deltagare och 2.200:- + moms för 1-2 deltagare.

Anmälan till: byreuskatrin@gmail.com

Antal deltagare: Max 8 personer digitalt på zoom.

Teori kring metoder, ledarskap och förhållningssätt finns att läsa om i boken lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Byréus, Studentlitteratur 2020)