Utbildning: Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5hp Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng. FRAMFLYTTAD till HT21  Start i oktober

Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare”
”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”
..

 KURSEN STARTAR DEN 4/10 2021

KURSDATUM HT 2021: 4-5/10, 25-26/10, 8-9/11, 6-7/12

VID EVENTUELLT NYA RESTRIKTION FRÅN FHM ANGÅENDE MÖJLIGHET ATT TRÄFFAS SÅ FLYTTAS KURSEN TILL VT22 DEN KOMMER EJ ATT GENOMFÖRAS DIGITALT.

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kreativa metoder är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Det är också ett kursmoment i handledarutbildningar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursen fortsätter VT 2021 med en ny omgång. Det är en uppdragsutbildning med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp-och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursen ges under åtta kursdagar  och riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare och andra som arbetar med vuxna.

Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Katrin är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) NY BOK i maj 2020: lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020)

Natasja är fil mag. i socialt arbete och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen. Natasja är utbildad handledare och under utbildning till leg. psykoterapeut.

Kursens kommer också att gästas  av Christina Löwenborg och Elsa Szatek. Christina Löwenborg är leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare. Hon arbetar integrativt med konkreta, visuella metoder med utgångspunkter från bl.a kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) psykodrama. Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Har sedan 20 år tillbaka arbetat med drama inom skola, kulturskola, communityteater samt inom högre utbildning. Har ett särskilt intresse för drama i relation till demokrati och medborgarbildning.

Läs mer och skicka efter information

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html