image

Fråga chans

Metodpärmen Fråga Chans vänder sig till dig som arbetar med 10-13-åringar. (Lafa) Katrin Byréus medverkar i materialet Fråga Chans med ett kapitel om värderingsövningar och teamlekar. Texten nedan är hämtad från http://www.lafa.nu/Metodbocker/Fraga-chans/ I Fråga Chans finns ett 50-tal praktiska metoder, värderingsövningar och fördjupningstexter. Metodpärmen innehåller tips på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan planeras och anpassas till åldersgruppen, […]

Rainbow

Rainbow of desire, här förkortat rainbow, är samlingsnamnet för olika gruppövningar utvecklade av Augusto Boal, brasiliansk teaterman, pedagog och författare. Metoden är framsprungen ur Boals Forumteater, en interaktiv teaterform där gruppdeltagarna prövar olika lösningar i gestaltade konfliktsituationer. Rainbow gör det möjligt att under lekfulla former arbeta med det egna ledarskapet, utforska hinder och visualisera sina […]

image

Stormens öga/Eye of the storm

Stormens öga– om självständighet och beroende ”Jag känner mig säkrare, när jag talar i klassen” ”Har fått bättre självförtroende” ”Jag har lärt mig att jag inte behöver anpassa mig efter vad jag tror att andra tänker.” Citaten från en utvärdering av en seminarieserie på 10 träffar med kvinnliga studenter i Uppsala i samarbete med KSAN. Metoderna […]