Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER ! Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper. ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-24 DELTAGARE. Tid:  HT-24. Sedan över […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Ny kursomgång VT25

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng.   Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare” ”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”.. Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig […]