Senaste boken: lagom Ovanligt är kurslitteratur på flera handledar-utbildningar

lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder

Författare: Katrin Byréus. Illustratör: Lotta Geisler. Studentlitteratur 2020. Citat från blivande handledare: paper om lagom Ovanligt: ”Av all kurslitteratur jag läst hittills är den här fantastiska lilla boken den som gett mig allra mest för att klara av det praktiska hantverket som handledare. Här får jag svar på en massa frågor som snurrar runt i huvudet. […]

lagom Ovanligt- Handledning med kreativa metoder

Byreus, Katrin Lagom ovanligt Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2020. Lektör Marie Leijon Recension; 4 poäng av 5 möjliga Gestaltning och kreativa övningar kan vara ett grundläggande arbetssätt i en handledningssituation, särskilt i psykosocialt arbete. Författaren har lång erfarenhet av handledning och har skrivit flera handböcker i ämnet. I Lagom ovanligt presenteras ett flertal förslag […]

Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring

Denna  bok beskriver metoden Forumspel och har sålts i över 35.000 ex. Det är mer än tjugofem år sedan Katrin Byréus började sätta samman värderingsövningar med forumteater och kalla det forumspel. I dag används forumspel på en mängd olika arenor inom utbildning och skola, socialt arbete, ideella organisationer och på arbetsplatser för att motverka diskriminering och […]

Kreativa Metoder – för grupputveckling och handledning

”Det har saknats lärobok om kreativa metoder för handledning med vuxna. Katrin Byréus bok fyller ett tomrum med konkreta förslag parade med nyanserade och väl integrerade ledaranvisningar. En fängslande berättelse om bergsbestigaren Fredrik Sträng och inledande avsnitt om mandat, fokus på framgångsfaktorer och lagoma metoder fungerar som en effektiv ingång till en handbok, som med […]

Drama – Ledarskap som spelar roll

Vad händer med ledarrollen när man arbetar med en teaterföreställning? Hur kan man undvika att gå hem från jobbet med hjärnan ockuperad av deltagarnas problem? Är det rimligt att möta 8 grupper per dag och 500 elever i veckan? Katrin Byréus medverkar med ett kapitel om ledarskapets utsatthet: ”Att vara professionell ända in i själen”, […]

Ta chansen

Aktiverande övningar och metoder för ungdomar i grupp. ›”Pojkar tycks konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska inslag i grupp”.  Ungdomsstyrelsen 10/2 2014. Alarmerande rapporter från skolan om sämre betyg, konflikter/våld och pojkars ohälsa med ökad alkohol – och droganvändning   pekar på behoven av att arbeta  med pojkar i grupp för att bygga en positiv självbild med […]

Bella

Bella – for girl groups is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian. Bella är fortsättningen på Grus & Glitter,  som tillsammans med Bella har inspirerat tusentals ledare i Sverige och internationellt att starta tjejgrupper och har sålts i över 40.000 ex. Materialet innehåller  teman som : Självförtroende – självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor – […]

Röda tråden

Röda Tråden – Fakta och metoder för sex- och samlevnadsundervisning ”Nu kan du själv söka efter och ladda ner de texter som passar just dig och din grupp – helt GRATIS! Lafa skänker också bort snygga, svart-röda ringpärmar där du kan samla dina utskrifter ur Röda Tråden. ” (Lafa) Katrin Byréus har skrivit ett kapitel med ett […]

Fråga chans

Metodpärmen Fråga Chans vänder sig till dig som arbetar med 10-13-åringar. (Lafa) Katrin Byréus medverkar i materialet Fråga Chans med ett kapitel om värderingsövningar och teamlekar. Texten nedan är hämtad från http://www.lafa.nu/Metodbocker/Fraga-chans/ I Fråga Chans finns ett 50-tal praktiska metoder, värderingsövningar och fördjupningstexter. Metodpärmen innehåller tips på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan planeras och anpassas till åldersgruppen, […]

Stormens öga/Eye of the storm

Stormens öga– om självständighet och beroende ”Jag känner mig säkrare, när jag talar i klassen” ”Har fått bättre självförtroende” ”Jag har lärt mig att jag inte behöver anpassa mig efter vad jag tror att andra tänker.” Citaten från en utvärdering av en seminarieserie på 10 träffar med kvinnliga studenter i Uppsala i samarbete med KSAN. Metoderna […]