HANDLEDNING/SUPERHANDLEDNING VT-HT 23 DIGITALT!


UTSIKT FRÅN LOKALEN

  Jobbar du som handledare, pedagog, organisationskonsult eller annan ledare och söker egen handledning med kreativa, visuella metoder för att utveckla ditt ledarskap?

Pandemin gjorde att vi varit tvungna att utveckla nya sätt att mötas på i handledning. Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder och tillsammans med nyfikna deltagare har vi skapat en bred palett med kreativa övningar (20 övningar just nu) för digital användning.
Trots att det oftast känns mer meningsfullt att träffas ”på riktigt” så har vi också insett fördelarna med att handleda via skärm i form av tidsvinster och möjlighet att mötas trots stora geografiska avstånd. Och lite hosta sätter inte käppar i hjulet:-)
 
VÄLKOMMEN TILL INDIVIDUELL HANDLEDNING/ SUPERHANDLEDNING DIGITALT MED KREATIVA METODER VT- HT23!
Du erbjuds handledning/superhandledning med en variation av kreativa övningar som har visat sig fungera i olika handledningssammanhang:
  • för in-och utcheckning,
  • för att utforska ärenden
  • för att skapa fokus och energi
  • för att öka tilliten i gruppen

Teori kring metoder, ledarskap och förhållningssätt finns att läsa om i boken lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Byréus, Studentlitteratur 2020)

Tid: 1,5 – 2 tim/tillfälle. Även enstaka gånger går bra.

Välkommen att maila för tider och prisuppgift.

MÖTESPLATS: på ZOOM, du får en länk att klicka på för enkel anslutning inför varje träff

INFORMATION: 0708-736871
byreuskatrin@gmail.com www.byreus.com
Handledare: Katrin Byréus, lärare, dramapedagog, författare och diplomerad handledare  med utbildning i Psykosocialt arbetssätt under 3 år på St Lukas och en handledarutbildning under 2 år på IHK/ institutet för Handledning och Konsultation/ Uppsala Universitet. Katrin Byréus är verksam som handledare, konsult och föreläsare inom offentlig och privat verksamhet och  medverkar vid handledarutbildningen 45hp, Marie Cederschiöld högskola f.d. Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Där leder Katrin också utbildningen Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp tillsammans med kollega.