Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp HT 21 Ersta Sköndal Bräcke högskola. AVSLUTAD! Ny kursomgång HT22 !

Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp. AVSLUTAD! Ny kursomgång HT22

 

 

 

Ersta Sköndal högskolas logotype

Kreativa metoder är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Det är också ett kursmoment i handledarutbildningar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursen fortsätter HT 2022 med en ny omgång. Det är en uppdragsutbildning med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp-och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursen ges under åtta kursdagar  och riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare och andra som arbetar med vuxna.

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursansvariga är Katrin Byréus och Anna Gilbe

(ersätter Natasja Andersson Elmtoft som är tjänstledig HT21)

Katrin är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) och  lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020)

Anna är diplomerad handledare med St. Lukas 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt samt 3- årig handledarutbildning på IHK( Institutet för handledning och konsultation ) i samarbete med Ersta Sköndal Högskola samt Steg 1 kognitiv psykoterapi. Sedan drygt 25 år verksam som konsult och handledare och 2004 – 2020 kursansvarig för Ersta Sköndal Bräcke Högskolas handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt 45hp.

Kursens kommer också att gästas  av Christina Löwenborg och Elsa Szatek. Christina Löwenborg är leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare. Hon arbetar integrativt med konkreta, visuella metoder med utgångspunkter från bl.a kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) psykodrama.  Elsa Szatek, auktoriserad dramapedagog, fil mag utbildningsvetenskap samt doktorand inom drama med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Har sedan 20 år tillbaka arbetat med drama inom skola, kulturskola, communityteater samt inom högre utbildning. Har ett särskilt intresse för drama i relation till demokrati och medborgarbildning.

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html