Utbildning 7.5 hp i Kreativa metoder Ersta Sköndal Bräcke Högskola VT 18 Avslutad fullbokad kurs! NY KURSOMGÅNG VT 19.

NYHET VT 2018: Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp. Just avslutad fullbokad kurs. NY omgång VT19.Kreativa metoder 7,5 hp Ersta VT18

Ersta Sköndal högskolas logotype

Kreativa metoder är ett allt vanligare inslag för personer som är yrkesverksamma med handledning och individ och grupputveckling. Det är också ett kursmoment i handledarutbildningar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kursen fortsätter VT 2019 med en ny omgång. Det är en uppdragsutbildning med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp-och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Kursen ges under åtta kursdagar  och riktar sig till handledare, socionomer, terapeuter, psykologer, lärare och andra som arbetar med vuxna.

Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursansvariga är Katrin Byréus och Natasja Andersson Elmtoft.

Katrin är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och utbildningshandledare vid handledarutbildningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010)

Natasja är fil mag. i socialt arbete och lärare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon är bland annat är ansvarig för momentet Personlig och professionell utveckling under socionomutbildningen. Natasja är utbildad handledare och under utbildning till leg. psykoterapeut.

Kursens kommer också att gästas  av Christina Löwenborg, Klaus Rubin och Eva Österlind. Christina Löwenborg är leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare. Hon arbetar integrativt med konkreta, visuella metoder med utgångspunkter från bl.a kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) psykodrama. Klaus Rubin är lektor i drama i Århus och arbetar  med kreativa metoder bl.a. på Grönland.  Eva Österlind är professor i drama med didaktisk inriktning.

Läs mer och skicka efter information

http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder-i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html

      img_5942anna-och-jag-pa-handledarutbildningen

Byréus-Gilbe handledarutbildning för personal inom förskola/skola

NY kursomgång med start HT 2018 (2 platser kvar)

Målet är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna bedriva grupphandledning inom förskola/skola och angränsande verksamheter. Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen omfattar 12 heldagar under ett års tid inklusive handledning på handledning  (superhandledning). Deltagaren erhåller ett utförligt utbildningsbevis efter godkänt deltagande. Innehåll. Utbildningen omfattar både teori och praktik och är uppbyggd kring seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning och paperskrivande, gemensam reflektion samt övningar och handledning på handledning, s.k. superhandledning. Superhandledning är en del av utbildningen och ges vid de obligatoriska sammankomsterna. Utbildningen förutsätter att deltagaren handleder en egen grupp under utbildningsperioden. Lokal: Hälsans Hus Fjällgatan 23, Stockholm  Tid: torsdagar kl. 9.30 – 17.00  Kostnad: 13.900: – + moms/person och termin. I kursavgiften ingår kaffe/te och smörgås under seminariedagarna.  Från kursutvärderingarna: OM KURSLEDNINGEN: ” Inspirerande, respektfulla och kompetenta. Trygga och trovärdiga i sitt ledarskap. Dynamisk duo. Intressant att se hur ni byggt upp tryggheten i gruppen” OM TEMAN OCH SEMINARIER: ”Jättebra teman, mycket givande och lärorikt. Mycket intressanta seminarier, levande och inspirerande. Utbildningen har varit över min förväntan. Jag känner att den påverkar mig inte bara till att bli en bra handledare utan även till att bli en bättre ledare, kurator, samtalsstöd m.m.” OM SUPERHANDLEDNINGEN: ”När man känt svårigheter eller viss uppgivenhet, har man efter superhandledningen blivit stärkt, hoppfull och fått verktyg att omsätta. Extra värdefullt med två olika handledarstilar”  Läs mer i http://www.byreus.com/2016/09/28/b-g-handledarutbildning-ny-start-ht-2018/