Utbildning

kastanjer-skeppsholmens-fhs-mellan

SOMMARKURSER på vackra Skeppsholmen 27-28 juni Forumspel/Jokerrollen/Levande stolar. 60 % bokat 29 juni-30 juni Rainbow.

FORUMSPEL/jokerrollen och Levande stolar 27-28 juni. FORUMSPEL är en rollspelsmetod för att arbeta med konflikter och dilemman. I metoden ingår också en utveckling av värderingsövningar och teamövningar. Kursen har fokus på att utveckla jokerrollen – ledarskapet i forumspel och visar enkla sätt att starta forumspel med vuxna och unga. Forumspel används bl.a. i grupphandledning, bemötandefrågor, främjande hälsoarbete/ konfliktlösning med barn och unga, etik – och diskrimineringsfrågor och värdegrundsarbete.

LEVANDE STOLAR:När grupper är nyfikna på något mer än samtal och forumspel upplevs som lite för ovanligt fungerar ofta metoden Levande stolar (som också kan kombineras med forumspel, figurer och reflekterande team). Med hjälp av stolar kan vi bl.a. gestalta och utforska dilemman, problemlösningar och ambivalens. Metoden Levande stolar används bl.a. i grupphandledning. Nya övningar som ej finns publicerade ännu presenteras också.

 RAINBOW 29-30 juni. Rainbow är en fördjupning och vidareutveckling av Augusto Boals forumteater. K. Byréus har bearbetat och vidareutvecklat rainbow för att användas i handledning. I Rainbow får deltagarna bearbeta arbetsrelaterade problem, ledarskapsdilemman m.m. för att öka förståelsen för konflikters uppkomst, se kommunikationsmönster och arbeta med ambivalens och visioner samt träna nya strategier. Fokus på framgångsfaktorer. Även personliga teman kan belysas. Rainbowövningar är användbara i grupphandledning på arbetsplatser, ledarskapsutbildning konfliktarbete m.m.

Kurserna innehåller fortlöpande, reflekterande samtal om ledarskap och förhållningssätt och har ett salutogent perspektiv. Fler visuella verktyg såsom kort, djurfigurer m.m. presenteras.

Omdömen från förra årets sommarkurser: ”Tack för att du bjudit på massa inspiration, lek, lust och tydlighet.” ”Har fått med mig massor – längtar till hösten, när jag får börja pröva” ”Tack för tryggheten du ger att våga”

Kostnad: 4.900:-+ moms per kurs eller 7.900:- + moms för båda. I priset ingår lunch, fika och boken ”Kreativa metoder för grupputveckling och handledning” (Byréus, Liber 2012)

Info och anmälan till KATRIN BYRÉUS, 0708-736871,

byreuskatrin@gmail.com

Om Katrin som kursledare:

”Lafa har i drygt 12 år anlitat Katrin Byréus som ledare för kurser i bl a forumspel och värderingsövningsmetodik. Hon har även bidragit med texter till Lafas olika pedagogiska metodmaterial och hennes egna metodböcker är flitigt utlånade i vårt bibliotek. Katrin är en mycket professionell och högt uppskattad utbildare och kursledare som vi på Lafa har förmånen att få samarbeta med!”

Gunilla Neves Ekman chef Lafa – Centrum för sexualitet och hälsa Stockholms läns landsting

img_5942anna-och-jag-pa-handledarutbildningen

Byréus-Gilbe handledarutbildning för personal inom förskola/skola

NY kursomgång med start HT 17 (50% bokat)

Målet är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna bedriva grupphandledning inom förskola/skola och angränsande verksamheter. Gruppstorlek: max 12 deltagare.

Utbildningen omfattar 12 heldagar under ett års tid inklusive handledning på handledning  (superhandledning). Deltagaren erhåller ett utförligt utbildningsbevis efter godkänt deltagande.

Innehåll. Utbildningen omfattar både teori och praktik och är uppbyggd kring seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning och paperskrivande, gemensam reflektion samt övningar och handledning på handledning, s.k. superhandledning. Superhandledning är en del av utbildningen och ges vid de obligatoriska sammankomsterna. Utbildningen förutsätter att deltagaren handleder en egen grupp under utbildningsperioden.

Lokal: Hälsans Hus Fjällgatan 23, Stockholm 

Tid: torsdagar kl. 9.30 – 17.00

 Kostnad: 13.500: – + moms/person och termin. I kursavgiften ingår kaffe/te och smörgås under seminariedagarna.

 Från kursutvärderingarna:

OM KURSLEDNINGEN: ” Inspirerande, respektfulla och kompetenta. Trygga och trovärdiga i sitt ledarskap. Dynamisk duo. Intressant att se hur ni byggt upp tryggheten i gruppen”

OM TEMAN OCH SEMINARIER: ”Jättebra teman, mycket givande och lärorikt. Mycket intressanta seminarier, levande och inspirerande. Utbildningen har varit över min förväntan. Jag känner att den påverkar mig inte bara till att bli en bra handledare utan även till att bli en bättre ledare, kurator, samtalsstöd m.m.”

OM SUPERHANDLEDNINGEN: ”När man känt svårigheter eller viss uppgivenhet, har man efter superhandledningen blivit stärkt, hoppfull och fått verktyg att omsätta. Extra värdefullt med två olika handledarstilar”

 Läs mer i inbjudan-till-byreus-gilbe-handledarutbildning-for-kuratorer-pedagoger-psykologer-och-annan-personal-verksam-inom-forskola-skola-2017-2018