Teamövningar

Lekar, s.k. icebreakers och övningar höjer ofta energin i rummet och  ger gemensamma upplevelser som kan bearbetas på olika sätt, beroende på sammanhang och tema. Interaktiviteten i gruppen ökar genom att deltagarna får byta samarbetspartners på ett lekfullt sätt. De praktiska momenten i leken kan användas som metaforer för att samtala om t.ex. ledarskap eller kommunikation på en arbetsplats. Samtliga övningar bör ha inkluderande, gruppstärkande syften. Prestigefyllda grupper kan bli mer avspända av att få röra på sig och skratta som i nedanstående lek.

Skyddsängel och spion.

Deltagarna står i ring och får uppgiften att tänka på någon i rummet. Ledaren meddelar sen att personen de tänkt på ska vara spion, det vill säga deras fiende. Sen får de uppmaningen att tänka på ytterligare en person i gruppen. När de rimligtvis hunnit bestämma sig för ännu en person, berättar ledaren att denna person är deras skyddsängel.

Det finns två regler som ska följas från att ledaren gett startsignalen Go!

  1. Alla måste röra på sig hela tiden, gå eller springa
  2. Varje person ska hela tiden ha skyddsängeln mellan sig och spionen.

Ledaren stoppar leken en till två gånger och ber deltagarna behålla samma person som spion men byta skyddsängel för att få mer dynamik.

Reflektion: Ledaren ber deltagarna att gå samman i grupper om 3-5 med de som står närmast vid sista stoppet och reflektera över t.ex. om leken gav något angående grupputveckling och om leken påminner om det vanliga livet på arbetsplatsen?

Ledaren försöker lyssna av deltagarnas reflektioner öppet och värderingsfritt och ställa intresserade följdfrågor. Jag har gjort leken hundratals gånger och nästan varje gång bjuder någon på en helt ny tanke. ” jag undviker vissa på jobbet och sitter hellre och fikar med dem jag känner mig trygg med” ”vad mycket energi det tog att undvika folk – kanske bättre att konfrontera sina ´fiender´?” ”när man är rädd så hamnar man i tunnelseende – jag glömde bort alla er andra här i rummet” osv.

Ledaren tackar för alla tankar och reflektioner.