Forumspel

Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, utforska olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck.  Det är en rollspelsmetod där gruppen gestaltar aktuella problem. Sen är det öppet för deltagarna att gå in i spelet och pröva olika öppningar.

Bilden är från en utbildning arrangerad av Språngbrädan AB i Belarus, där vi arbetade med forumspel kring konflikter på arbetsplatser.

 Metoden forumspel används på många arenor, t.ex. inom skola/utbildning och idéburna organisationer och inom arbetslivet i  grupphandledning och som ett redskap för att arbeta med frågor som bemötande, det svåra samtalet, genus, HBTQ – och normkritik, olika former av diskriminering m.m. I utvärderingar från handledning i personalgrupper kan vi läsa:

 ”Hur tydligt hela problemet blir när man gestaltar det, hur stärkande det är för självkänslan att få en strategi för problemet tack vare forumspel, hur enande det kan vara för arbetsgruppen att ha så roligt tillsammans medan man löser problem, hur pigg man känner sig efteråt och vilka nya kvalitéer man ser hos sina arbetskamrater när de får uttrycka sig annorlunda och inte bara med ord.”

 Syftet med forumspel är att inspirera varandra att hitta olika öppningar i konfliktsituationer samt att få träna sig att hantera motsvarande eller liknande situationer i verkligheten.

 boal

Forumspel har sina rötter i Forumteatern, skapad av Augusto Boal (1931-2009), brasiliansk teaterman, pedagog och författare som var verksam över hela världen och nominerad till Nobels Fredspris 2008.

Boal besökte Sverige i princip varje år på Forumteaterföreningens (FTS) årliga Forumteaterfestival. Läs mer om Augusto Boal och Theatre of the Oppressed (där Forumteater är den mest etablerade metoden) i Games for Actors and Non-Actors (Boal, Routledge 2005), The Aesthetics of the Oppressed (Boal, Routledge 2006) Hamlet and the Baker’s Son: My Life in Theatre and Politics,  Augusto Boal’s Memoirs (Boal, Routledge 2001) och   The Rainbow of desire (Boal, Routledge 1995) .

 Forumteater  praktiseras i dag i över 70 länder.

Katrin Byréus, som gått i kontinuerlig utbildning hos Augusto Boal sedan 1979, började i mitten av 80-talet att kombinera Forumteater med Värderingsövningar och lanserade metoden som Forumspel.

För arbete främst med unga – se boken Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring (Byréus, Liber, 2010)

För arbete med vuxna: Kreativa metoder för grupputveckling och handledning. (Byréus, Liber 2012)