Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals och öppnar upp för nya sätt att formulera frågor och starta reflektionsprocesser i en konkurrensfri atmosfär. Gruppen tillförs ny energi genom att deltagarna får röra på sig. I handledning bidrar ofta värderingsövningar till att strukturera upp ärenden och att gå vidare från […]

Teamövningar

Lekar, s.k. icebreakers och övningar höjer ofta energin i rummet och  ger gemensamma upplevelser som kan bearbetas på olika sätt, beroende på sammanhang och tema. Interaktiviteten i gruppen ökar genom att deltagarna får byta samarbetspartners på ett lekfullt sätt. De praktiska momenten i leken kan användas som metaforer för att samtala om t.ex. ledarskap eller kommunikation på […]

Forumspel

Forumspel ger en praktisk möjlighet att få träna sig inför livets val- och konfliktsituationer, utforska olika former av makt och hitta vägar ur utsatthet och förtryck.  Det är en rollspelsmetod där gruppen gestaltar aktuella problem. Sen är det öppet för deltagarna att gå in i spelet och pröva olika öppningar. Bilden är från en utbildning arrangerad […]

Levande stolar

  När handledningsgrupper är nyfikna på något mer än bara samtal kring aktuella problem så  fungerar ofta metoden Levande stolar. Deltagarna inbjuds till att gestalta dilemman med formationer av stolar som redskap. Gruppens sätt att ladda stolarna med tankar och känslor kan skapa starka uttryck för att sedan vara byggklossar i hoppfulla problemlösningar. Metoden Levande […]

Rainbow

Rainbow of desire, här förkortat rainbow, är samlingsnamnet för olika gruppövningar utvecklade av Augusto Boal, brasiliansk teaterman, pedagog och författare. Metoden är framsprungen ur Boals Forumteater, en interaktiv teaterform där gruppdeltagarna prövar olika lösningar i gestaltade konfliktsituationer. Rainbow gör det möjligt att under lekfulla former arbeta med det egna ledarskapet, utforska hinder och visualisera sina […]