Om mig

 

Jag är utbildad lärare, dramapedagog och dipl.handledare med St.Lukas 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på IHK (Institutet för handledning och konsultation) i samarbete med Uppsala Universitet.

Sen mer än 25 år har jag  utvecklat metoder för pedagogiskt ledarskap och grupputveckling och är författare till bl.a. lagom Ovanligt - Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020) Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012) och Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) som är kurslitteratur inom universitet och högskola för blivande grupphandledare, lärare, socionomer, fritidspedagoger m.fl.

Ett stort intresse har varit att utveckla metoder och material för att arbeta  hälsofrämjande med ungdomar och verka för ökad jämställdhet med Grus och Glitter (KSAN 1994), Bella (KSAN, 2001), Ta chansen (Byréus & Snickars,2005), Fråga chans (Lafa 2010), Röda Tråden (Lafa 2014). 

 Jag vill bidra till att skapa rum för meningsfulla möten i handledning och utbildning, där deltagarna inbjuds att utforska både problem och framgångar med hjälp av kreativa, visuella metoder.

Läs mer om mina tjänster på startsidan...

MORE ABOUT ME

I introduced and developed Forum Play in Sweden by adding Values Clarification Exercises to Forum Theatre to suit the work with young people at schools, based on the thoughts of Augusto Boal with whom I collaborated intensively for many years in this effort.  Forum Play originates from Forum Theatre (Theatre of the Oppressed) created by Augusto Boal, (1931-2009) Brazilian theatre-maker, educationalist and author. He was active all over the world and nominated to the Nobel Peace Prize 2008. 

As an author I have published several books within the field and in the latest books: lagom Ovanligt - Handledning med kreativa metoder (Byréus, Studentlitteratur 2020) and Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Byréus, Liber 2012, not translated into English) I have compiled lots of creative tools and techniques, such as Forum Play and Values Clarification Exercises for group development and supervision as well as development of individuals in a group setting. Thousands of teachers and youth leaders in Sweden are using the book Du har huvudrollen i ditt liv (Byréus, Liber 2010, not translated into English) for practising Forum Play with young people.

Books in English: Bella and  Eye of the Storm. Please read more at Böcker

I am a part of the education of Supervisors at the Ersta Sköndal University College and I regularly supervise professionals within the caring and leadership. I am  running several regular supervision groups and trainings within my own business.

 

Uppdrag

Ersta Sköndal Högskola, utbildningshandledare och föreläsare.
Terrafem- nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.  Handledning och utbildning.
Amphi Produktion AB. Utbildning, personalutveckling och handledning i kreativa metoder.
Circonova. Handledning av personal och ledning i konstnärlig, hälsopedagogisk verksamhet.
Previa företagshälsovård. Handledning.
Studentlitteratur: Föreläsning på Skolforum "Är klassen i opposition och konflikt - om S.Wheelans teori för grupputveckling"
IKEA Chefsutbildning.
MIA/Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor/ Skrivit värderingsövningar till lärarhandledning i den obligatoriska föräldrautbildningen. Utbildning av personal. 1.6-Miljoner klubben - för kvinnors hälsa. Inspirationsdag för personal och kontaktpersoner.
Forum för levande historia. Utbildning av personal i interaktiva metoder kring temat "Gränser".
Stockholms Folkhögskola södra. Handledning.
Stockholms stad. Giovannis akut- och korttidsboende. Handledning.
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/Linköpings Universitet. " Unga, maskulinitet och våld". Föreläsningen "Ledarskap och förhållningssätt i förebyggande arbete med unga."
Egna grupper i superhandledning för handledare, organisationskonsulter m.fl.
Uppsala universitet. Enheten för kompetens- och organisationsutveckling. Utbildning och handledning.
NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet.
Polishögskolan. Workshop.
Läkarprogrammet i Göteborg  Utbildning av handledare.
Kriminalvården: Hall. Personalutveckling.
Redemo&Hagström Heldagsseminarium om kreativa metoder i handledning.
KSAN. Skapat koncepten för tjejgruppsutbildningarna Grus &Glitter, Bella och Stormens Öga och skrivit handledningarna.
Folkuniversitetet-chefskonferens kring Det goda ledarskapet
Psykiatri Södra Stockholm. Föreläsning och workshop - Öka arbetsglädjen, förbättra kommunikation och samarbete.
 Montessori-skola, chef och personal.
Tyresö kommun - Arbetsmarknadsenheten, invandrarinheten och sfi-enheten. Handledning.
Örebro universitet. Projekt kring tobak.
Uppsala konsert och kongress /UKK/. Personalutveckling kring värdskap.
Basta- arbetskooperativ i Nykvarn. Handledning.
Ideell arena. Workshop om civilsamhället.
Kalmar läns museum. Utbildning i interaktiva metoder.

Några internationella uppdrag: 

  • Implement Consulting Group, Danmark. Three Masterclasses A Consultant´s work on Self",
  • Språngbrädan AB/SIDA. 4-årigt projekt i Belarus. Utbildning av  skolpsykologer  i kreativa metoder för hälsofrämjande arbete med tonårsflickor. Sommarläger om Healthy Lifestyles och trafficking för 65 tonårsflickor i Minsk. 
  • IOGT/Vietnam. Utbildning av ungdomsledare och lärare i Värderingsövningar/Forumspel och Teamlekar för ett hälsofrämjande arbete med alkoholfrågor, oönskade graviditeter, HIV/Aids m.m.
  •  RFSU/SIDA Delhi. Utbildningsuppdrag; värderingsövningar/teamövningar och forumspel. Projekt "Sexuality, Reproductive Health and Gender".
  • Rio. Uppdrag åt Augusto Boal. Workshops för bl.a. skolpersonal.
  • Yrkeshögskolan i Helsingfors, Finland. Teaterstuderande. Forumspel.
  • Lafa. Utbildning av lärare i forumspel i St.Petersburg
  • Scenekunstens udviklingscenter, Odsherred Teaterskole, Danmark. Utbildningar i forumspel och Rainbow.
  • VIDIN - Videncenter for Integration, Danmark. Utbildning i forumspel.