Värderingsövningar

Värderingsövningar är ett verktyg för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals och öppnar upp för nya sätt att formulera frågor och starta reflektionsprocesser i en konkurrensfri atmosfär. Gruppen tillförs ny energi genom att deltagarna får röra på sig. I handledning bidrar ofta värderingsövningar till att strukturera upp ärenden och att gå vidare från tanke till handling.

”jag blir alltid modigare som lärare när jag gjort värderingsövningar” (deltagare i en handledningsgrupp)

Det gäller att hitta lagom ovanliga metoder och frågor som utmanar och öppnar för reflektion och nya handlingar. Detta resonemang kommer från Tom Anderson, norsk professor i socialpsykiatri från Tromsö som skapade metoden reflekterande team (Andersen, 2003). Använder vi frågor och metoder som är för vanliga händer det ingenting och personen eller gruppen får ingen hjälp att utvecklas. Stämningar av irritation och leda kan lätt sprida sig i rummet. Om vi istället använder alltför ovanliga metoder som skrämmer och blockerar sker heller ingen utveckling. Deltagarna hamnar i försvar och starkt ifrågasättande.

För mig har värderingsövningar varit en sådan lagom ovanlig metod som öppnat upp för människor att mötas på nya sätt genom att lämna den trygga stolen och börja röra sig rummet för att uttrycka engagemang och reflektion. ”Det vanliga” i värderingsövningar representeras av att gå, stå och prata med varandra medan utmaningen ligger i den fysiska rörelsen, i öppna frågor, i demokratisk fördelning av ordet i rummet samt förbud att argumentera mot varandra.

Ett exempel på en 4-hörnsövning om dilemma på en arbetsplats:

Fredrik och Sabina ska göra varsin presentation av en projektidé på morgon-mötet. Chefen Hanna som har fattat tycke för Sabinas projektidé använder ett antal härskartekniker under Fredriks presentation: Hon kollar mail i sin I-phone, pratar med Sabina, skämtar om män som mansplainar, bläddrar i papper och ber honom skynda sig lite. Vad ska Fredrik göra?

1. Behålla sitt lugn och genomföra presentationen som han tänkt sig på utlovad tid.

2. Fråga Hanna om tidpunkten är olämplig, om han och Sabina ska göra presentationerna en annan dag

3. Säga att han inte känner sig respektfullt bemött och ge exempel på det

4. Öppet hörn för eget förslag

Deltagarna ombeds sen välja ett hörn i rummet som motsvarar deras åsikt just nu. På så sätt aktiveras hela gruppen, nya samtalskonstellationer uppstår och rummet fylls av reflektioner och lyssnande.

Läs mer om värderingsövningar för vuxengrupper i Kreativa metoder för grupputveckling och handledning och för barnoch ungdomsgrupper i Du har huvudrollen i ditt liv (Byréus, Liber 2010)