Visuella redskap; bilder, figurer, naturföremål m.m.

Med hjälp av figurer, bilder, naturföremål  mm. kan vi associera och uttrycka känslor, tankar, gestalta händelser och söka strategier för problemlösningar.

.imageimage