Workshop i digital handledning med kreativa metoder 1- 8 deltagare. Anmäl intresse för bokning av tid.

FLER TILLFÄLLEN TILL WORKSHOP I DIGITAL HANDLEDNING MED KREATIVA METODER ! Nu har vi genomfört ett antal workshops med 1-32 deltagare som visat sig vara uppskattade och ge en grund för att själv använda sig av kreativa metoder i sina grupper. ANMÄL INTRESSE FÖR BOKNING AV TID. WORKSHOPEN GENOMFÖRS MED 1-24 DELTAGARE. Tid: Januari 2023 tom […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp HT22 Kursen har avslutats. Ny kursomgång HT23

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng.   Från utvärderingarna: ”Ett roligt, spännande lärande med bra blandning av övningar, teori och reflektioner” ”Inkluderande och respektfulla ledare” ”Bra bredd hur en kan använda kreativa metoder både i grupper och på individnivå”..  KURSEN HT 2022 har avslutats den 25/11. KURSDATUM HT 2023 kommer snart   […]

Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. KURSEN HAR STARTAT.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.htm Kursen har sin grund i salutogent tänkande och belyser aktuell forskning kring kreativa metoder, aktuell evidensbaserad teori för grupputveckling och hur dessa kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion. Kursen presenterar […]