Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7,5 hp. Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kreativa metoder – i handledning och för individ-och grupputveckling,  7.5 högskolepoäng – grundläggande nivå

https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html

Kursen med grund i salutogent tänkande belyser hur aktuell forskning kring kreativa metoder, evidensbaserad teori för grupputveckling samt teori om compassion och hjärnans tre motivationssystem kan omsättas till praktiskt arbete i den egna yrkesutövningen. Teori varvas med praktiska övningar och kontinuerlig reflektion.
Kursen presenterar hur du kan arbeta med olika metoder så som värderingsövningar, forumspel, bilder, m.m. och ger kunskap om ledarskap och förhållningssätt. Med fler språk ökar möjligheterna att förstå komplexa dilemman, väcka nyfikenhet och fantasi och utforska frågor och problem från nya vinklar. Att tillföra gestaltande övningar ger ofta ny energi och kan förmedla hopp i till synes låsta situationer.

Kursansvariga

Kursansvariga är Lotta Geisler och Natasja Andersson Elmtoft

Kursens kommer också att gästas  av Katrin Byréus och Christina Löwenborg

Katrin Byréus är lärare, dramapedagog, diplomerad handledare och varit med och skapat denna utbildning. Katrin medverkar vid Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45 hp vid Marie Cederschiöld högskola, f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola. Katrin har utvecklat pedagogiska metoder sedan mer än 25 år och är författare till bl.a. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012), Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel (Liber 2010) och lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder (Studentlitteratur 2020)

Christina Löwenborg är leg.psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare. Hon arbetar integrativt med konkreta, visuella metoder med utgångspunkter från bl.a kognitiv psykoterapi (KBT), schematerapi, barnorienterad familjeterapi (BOF) psykodrama.

Läs mer och skicka efter information

https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html