lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder

lagom_Ovanligt_v2_4 (2)

Författare: Katrin Byréus. Illustratör: Lotta Geisler. Studentlitteratur 2020.

Boken vänder sig till handledare, terapeuter, chefer, pedagoger och andra gruppledare.

I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade.

I lagom Ovanligthandledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

Exempel på innehåll för handledningens olika delar är:

  • användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi
  • teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen
  • värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem
  • gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande.

Här presenteras också ett utförligt avsnitt om HURET, det vill säga ledarskapet som hämtar stöd i sammanhängande teorier om grupputveckling, salutogent ledarskap och compassion. Är du intresserad så finns boken på https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/socialt-arbete-och-social-omsorg/samtalsmetodik-och-handledning/lagom-ovanligt, www.bokus.com och www.adlibris.com.

lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder ingår i kurslitteraturen på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Handledarutbildningen i psykosocialt arbete 45hp och Kreativa metoder i handledning och för individ- och grupputveckling 7.5 hp med start 4 okt-21.

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.html