Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring

ByreusOS original.inddDenna  bok beskriver metoden Forumspel och har sålts i över 35.000 ex.

Det är mer än tjugofem år sedan Katrin Byréus började sätta samman värderingsövningar med forumteater och kalla det forumspel. I dag används forumspel på en mängd olika arenor inom utbildning och skola, socialt arbete, ideella organisationer och på arbetsplatser för att motverka diskriminering och mobbning och ge människor möjlighet att träna sig i konfliktsituationer, ta makten över sina liv och bekämpa orättvisor.

Den omarbetade upplagan från 2010 innehåller ännu fler och enklare sätt att starta forumspel både med unga och vuxna. Övningarna har moderniserats med situationer som handlar om sociala medier. Avsnitten om ledarskap har utvecklats och fokuserar salutogent förhållningssätt, genusperspektiv, normkritisk reflektion och handledning.

”Jag fattade inte att jag mobbade folk förrän jag kände igen mig i ett forumspel.” Jocke, 13 år (från förordet)

I boken berättar Katrin Byréus om hur metoden växte fram ur Augusto Boals forumteater och om den internationella rörelsen i världen idag. Hon förklarar utförligt vad forumspel är och ger konkreta förslag på lekar för grupputveckling och ett medvetet sätt att använda värderingsövningar i många olika teman som miljö, ledarskap, våld, alkohol, narkotika, tobak, jag och gruppen m.m.

Metoden forumspel kan användas av lärare på alla stadier, elevvårdande personal, fritidspedagoger, drama- och teaterpedagoger, handledare inom barn- och ungdomsverksamhet och alla som arbetar med handledning och  förändringsarbete i personalgrupper.

 Du har huvudrollen i ditt liv är kurslitteratur på högskolor och universitet.

Pris: 286:- www.adlibris.com

Går också att beställa genom www.bokus.se och www.cdon.se