Bella


Bella – for girl groups is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian.

Bella är fortsättningen på Grus & Glitter,  som tillsammans med Bella har inspirerat tusentals ledare i Sverige och internationellt att starta tjejgrupper och har sålts i över 40.000 ex.

Materialet innehåller  teman som : Självförtroende – självständighet, Vänskap, Olika kulturer, Pojkar och flickor – rättvist/orättvist, Trakasserier och kränkning, Våra kroppar, Våld och mobbning, Livet, döden och vår tro, Tobak, alkohol och partydroger, Kärlek, sex och relationer, Familjen, Framtiden

Genom interaktiva metoder som teamlekar, värderingsövningar och forumspel ges unga tjejer tillfälle att se sina möjligheter, utveckla sin beslutsförmåga och träna sig i handlingsberedskap. De får också möjlighet att träna sig på att identifiera och avvisa kränkningar.

I början av 90-talet fick Katrin Byréus ett uppdrag av KSAN:s förra verksamhetsledare Harriet Gillberg att utarbeta ett koncept för utbildning av tjejgruppsledare kring materialen Grus & Glitter och Bella och föreslå några erfarna dramapedagoger/ledare: Katarina Gustavsson, Margaretha Ingemarsson, Inger Lundmark, Erika Marklund och Jeanette Roos- Sjöberg för att genomföra en stor utbildningsinsats i Sverige, med stöd av bl.a. dåvarande Folkhälsoinstitutet. Den utbildningen har under årens lopp nått ut till över 6000 ledare inom skola, fritidsverksamhet, tjejjourer och andra organisationer och Bella används fortfarande i skolans hälsofrämjande arbete. Materialet har många år på nacken och behöver kompletteras med aktuellt normkritiskt material som t.ex. Lås upp www.lasupp.nu

Katrin Byréus/KSAN (2001, 2006).

Pris 100:-

Går att beställa från:  http://www.ksan.se/webbshop/bocker-och-skrifter/produkt/2-bella-grus-och-glitter-2-for-tjejgrupper

image

Bella is also  published in English, Finish, Russian and Macedonian.

This is a manual that has inspired thousands of leaders to start girl groups all over Sweden and in Russia, Finland, Belarus, Macedonia, Spain, Great Britain, to mention some of the countries.

Bella consists of 12  themes:

Self-confidence-Independence, Friendship, Different cultures, Boys and girls-equality/inequality, Harassment and insult, Our bodies, Violence and bullying, Life, death and religious faith, Tobacco, alcohol and party drugs, Love, sex and relationships, The family, The future.

Methods used in the book:
– Value clarification exercises influencing attitudes, self-confidence and group development
– Forum play – role-play for choice and conflict situations
– Team exercises
– Relaxation – tools to deal with stress

Author: Katrin Byréus, drama educationist, teacher, author and consultant has developed the methods forum play with value clarification exercises for more than 25 years and described the methods in numerous books. In addition to Bella (WOCAD 2001), there are two further publications of interest dealing with the same subject matter, Rubble and Roses (Byréus, WOCAD 1994) and Eye of the Storm (Byréus WOCAD 1998).WOCAD- Women’s Organisations Committee on Alcohol and Drug Issues (KSAN).

Price SEK 100

Order: http://www.ksan.se/webbshop/bocker-och-skrifter/produkt/9-bella-rubble-and-roses-2-for-girl-groups