Stormens öga/Eye of the storm

Stormens öga– om självständighet och beroende

”Jag känner mig säkrare, när jag talar i klassen”

”Har fått bättre självförtroende”

”Jag har lärt mig att jag inte behöver anpassa mig efter vad jag tror att andra tänker.”

Citaten från en utvärdering av en seminarieserie på 10 träffar med kvinnliga studenter i Uppsala i samarbete med KSAN.

Metoderna var värderingsövningar och forumspel och resulterade i materialet Stormens öga för användning inom Studenthälsan, folkhögskolor, gymnasieskolor och  ideella organisationer som arbetar för ökad jämställdhet.

Stormens öga innehåller olika temauppslag t.ex.:
– Självständighet
– Vänskap
– Prestation och Stress
– Kärlek och Sexualitet
– Våra kroppar
– Alkohol, droger och tobak
– Framtidstro, yrkesliv och familj.

Materialet har många år på nacken och bör kompletteras med nyare normkritiskt material.

Katrin Byréus/KSAN (1998,2007).

50:-

Beställes från KSAN. http://www.ksan.se/kategorier/produkt/7-stormens-oga

Eye of the Storm has been written for those seeking productive and beneficial discussions from groups of young women  The course covers values clarification exercises and forum play on various themes: Dependence, Friendship, Accomplishment and Stress Love and Sexuality, Alcohol, Drugs and Tobacco, Belief in the Future, Career and Family, Women and Men.

Price: SEK 50:-

You can order from http://www.ksan.se/webbshop/bocker-och-skrifter/produkt/5-eye-of-the-storm