NY BOK! lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder. Recensioner

lagom_Ovanligt_v2_4 (2)

I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

Exempel på innehåll för handledningens olika delar är:

  • användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi,
  • teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen,
  • värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem,
  • gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande.

Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt,

teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare

som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap.

Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken.

Finns att beställa på https://www.studentlitteratur.se/?cookiecheck=1#9789144131542%2Flagom%2BOvanligt   263:-

och https://www.adlibris.com/se/sok?q=lagom+ovanligt+%3A+handledning+med+kreativa+metoder   281:-

 

Recension från läsare; Anna Gilbe (Bokus)

Värdefullt nytillskott i handledningsarbete

17 augusti 2020

Lagom ovanligt ! Med avstamp i Tom Andersens klassiska ord om att möta individer och grupper med såväl empati för nu-läget som en ’twitch’ med lagom utmaning, guidar Katrin Byréus inspirerande och pedagogiskt , läsaren genom en rik mångfald av gestaltande övningar för handledningens alla faser .
Att dessa väl genomarbetade övningar därtill kombineras och fördjupas med för handledning relevanta teorier och aktuell forskning ger boken ett extraordinärt mervärde och blir en gåva i handledarroll och uppdrag .
Och ’boken lever som den lär’ ! Med hjälp av Lotta Geislers fina illustrationer tillförs ytterligare ett språk, som fördjupar förståelsen .
En god kombination av språkmelodi, ordval, citat och inte minst djup gedigen erfarenhet av ledarskap, fyller mig vid läsningen med inspiration och fortsatt handledningslust !
Anna Gilbe – kursansvarig Ersta Sköndal Bräcke högskolas handledarutbildning

 

Recension: Bibliotekstjänst. Lektör: Marie Leijon

Gestaltning och kreativa övningar kan vara ett grundläggande arbetssätt i en handledningssituation, särskilt i

psykosocialt arbete. Författaren har lång erfarenhet av handledning och har skrivit flera handböcker i ämnet. I

Lagom ovanligt presenteras ett flertal förslag med konkreta instruktioner på hur lösningar kan visas i kreativ

handling och inte enbart verbaliseras. Författarens utgångspunkt är ett välgörande förhållningssätt till

ledarskap, det vill säga med fokus på handledningsprocesser som begripliga, hanterbara och meningsfulla.

Boken innehåller värderingsövningar, visuella metoder och övningar för team. Modeller och idéer för

handledning diskuteras och grundas teoretiskt. Lagom ovanligt har ett konkret anslag och målgruppen –

handledare, men också pedagoger och personer i ledningsställning – får del av en mängd metoder för

handledning både i grupp och individuellt. Bokens fokus på kreativa metoder utgör ett värdefullt bidrag till

litteraturen om handledning.

Helhetsbetyg: 4. (av 5 möjliga)

 

 

vanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssättmed väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och