Byreus-Gilbe 1 årig Handledarutbildning för personal inom skola/förskola

 anna-och-jag-pa-handledarutbildningenimg_5942IMG_5931

B-G HANDLEDARUTBILDNING FINNS OCKSÅ SOM UPPDRAGSUTBILDNING SOM VI KAN GENOMFÖRA I ER HEMKOMMUN, ANTINGEN 6 x 2 DAGAR ELLER 12 HELDAGAR UNDER ETT ÅR.

För sjätte året i rad inbjuder Katrin Byréus & Anna Gilbe till en grundläggande handledarutbildning för  kuratorer, pedagoger, psykologer och annan personal verksam inom förskola – skola

Målet är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna bedriva grupphandledning inom förskola/skola och angränsande verksamheter.  Utbildningen omfattar 12 heldagar under ett års tid inklusive handledning på handledning (superhandledning). Deltagaren erhåller ett utförligt utbildningsbevis efter godkänt deltagande.

Innehåll. Utbildningen omfattar både teori och praktik och är uppbyggd kring seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning och paperskrivande, gemensam reflektion samt övningar och handledning på handledning, s.k. superhandledning. Superhandledning är en del av utbildningen och ges vid de obligatoriska sammankomsterna. Utbildningen förutsätter att deltagaren handleder en egen grupp under utbildningsperioden. . Kreativa metoder i handledning är en del av utbildningen.

Teoretiska teman för seminarier:

 • Vad är handledning och varför?
 • Handledning – begrepp, metoder och arbetssätt – fortsättning och fördjupning
 • Gruppen – om teori för grupputveckling, processer och ledarskap
 • Samtalskonst i handledningsrummet
 • Kunskap och lärande i handledning
 • Kreativa metoder i handledning
 • Organisation och förändring
 • Maktperspektiv i handledning. Genus, normkritik m.m.
 • Konflikter och konflikthantering i relation till handledning
 • Etik i skolvärlden och i handledningsrummet
 • Handledning – behov och möjligheter i skolans värld
 • Presentation av process i egen handledningsgrupp och att tydliggöra egen handledarstil

Kurslitteraturen fördjupar och kompletterar ovanstående teman och teoretiska avsnitt.

Förkunskapsnivå

Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, pedagogik/specialpedagogik, hälsa, omsorg och eller motsvarande. Deltagaren bör vara yrkesverksam under utbildningstiden.

 

Kostnad: 13.900: – + moms/person och termin. I kursavgiften ingår kaffe/te och smörgås under seminariedagarna.

 

 Från kursutvärderingarna:

OM KURSLEDNINGEN: ” Inspirerande, respektfulla och kompetenta. Trygga och trovärdiga i sitt ledarskap. Dynamisk duo. Intressant att se hur ni byggt upp tryggheten i gruppen”

OM TEMAN OCH SEMINARIER: ”Jättebra teman, mycket givande och lärorikt. Mycket intressanta seminarier, levande och inspirerande. Utbildningen har varit över min förväntan. Jag känner att den påverkar mig inte bara till att bli en bra handledare utan även till att bli en bättre ledare, kurator, samtalsstöd m.m.”

OM SUPERHANDLEDNINGEN: ”När man känt svårigheter eller viss uppgivenhet, har man efter superhandledningen blivit stärkt, hoppfull och fått verktyg att omsätta. Extra värdefullt med två olika handledarstilar”

 Information och anmälan till kursledarna:

Byreuskatrin@gmail.com 0708-736871, insikt@gilbe.se 08- 660 68 88 , 0707-878 236

Kursledare: Katrin Byréus, lärare, dramapedagog och dipl. handledare med St.Lukas 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på IHK (Institutet för handledning och konsultation) i samarbete med Uppsala Universitet. K.B. har utvecklat metoder för pedagogiskt ledarskap och grupputveckling sen mer än 25 år och är författare till bl.a.Du har huvudrollen i ditt livom forumspel (Liber 2010), och Kreativa metoder för grupputveckling och handledning (Liber 2012). Katrin är verksam som handledare, konsult och föreläsare inom offentlig och privat verksamhet och utbildningshandledare vid handledarutbildningen, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. www.byreus.com

 Kursledare: Anna Gilbe – dipl. handledare med st. Lukas 3-åriga fortbildning i psykosocialt arbetssätt samt 3 årig handledarutbildning på IHK ( Institutet för handledning och konsultation ) i samarbete med Ersta Sköndal Högskola samt steg 1 i kognitiv psykoterapi. Är sedan drygt 20 år verksam som konsult, handledare och utbildare inom grupphandledning, arbetslagsutveckling, samverkan, kommunikation och konflikthantering inom såväl offentlig som privat verksamhet. Anna är sedan 2004 kursansvarig för Ersta Sköndal Bräcke Högskolas handledarutbildning i psykosocialt arbetssätt. Anna har också en utbildningsbakgrund med studier på psykologlinjen samt leg sjukgymnast. www.gilbe.se

Inbjudan